top of page

Laurent de Vries (bestuurder Viattence): “Stel je geluk centraal? Dan krijg je meer geluk!”

Laurent de Vries is bestuurder bij Viattence, een ouderenzorgorganisatie tussen Apeldoorn en Zwolle. Hij werkte onder andere mee aan de totstandkoming van de Tovertafel. Zijn visie op zorginnovatie? “We moeten de problemen van de toekomst oplossen!”


Problemen van de toekomst oplossen


Zorginnovatie is een noodzaak, aldus De Vries: “We zien de vergrijzing op ons afkomen en daarmee ook een enorme groei aan mensen met dementie. Als je daarbij de krappe budgetten in de zorg en de krimpende beroepsbevolking optelt, is het geen rocket science dat we de zorg anders moeten gaan organiseren. We moeten aan de slag met de problemen van de toekomst, niet de shit of yesterday. Ehealth kan daarin niet alleen bijdragen, maar is zelfs onmisbaar.”


Volgens de ervaren bestuurder wordt in de zorgsector nog te weinig geïnnoveerd. “Dat is begrijpelijk, want er is te weinig budget voor. Als zorgorganisatie krijg je een budget ‘per bed’ en daar moet je alle kosten van betalen”, legt hij uit. De Vries stelt voor om de 2 miljard euro die extra vrij is gekomen voor de verpleeghuiszorg, anders te gaan gebruiken: “Gebruik een deel hiervan voor innovatie. Kom als zorgorganisatie met plannen hoe je het innovatiebudget kunt gebruiken ten behoeve van de kwaliteit van leven van de bewoners.”


De mens zien


Laurent de Vries is voortdurend op zoek naar zorgtechnologie die bijdraagt aan kwaliteit van leven, vertelt hij. “Bij Viattence is onze zorgvisie: de mens zien. Verplaats de aandacht voor de aandoening naar wat mensen wél kunnen.” Bij Viattence maken ze gebruik van zorgtechnologieën waarbij veel nadruk ligt op het stimuleren van de zintuigen maar ook op het vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners.


De Vries: “We werken bijvoorbeeld met gepersonaliseerde camera’s en met GPS-systemen, zodat de bewoners meer bewegingsvrijheid krijgen. Pas nadat een bewoner langer dan gebruikelijk met bijvoorbeeld toiletbezoek bezig is, gaat de camera aan en krijgt de zorgmedewerker een seintje. Zo kan een zorgverlener gerichte zorg leveren, je kunt nu eenmaal niet overal tegelijkertijd zijn. Maar ook voor een bewoner is het prettig, want die behoudt zijn zelfstandigheid en wordt niet voortdurend gestoord terwijl het niet nodig is.”


Bruto nationaal geluk


De nadruk op kwaliteit van leven past in de levensvisie van Laurent de Vries. “Waarom stellen we niet een Minister van Geluk aan? Ik stel me kandidaat! Het klinkt misschien extreem, maar het is niet nieuw. In sommige landen, zoals Bhutan, meten ze in plaats van het Bruto Nationaal Product het Bruto Nationaal Geluk. Op het moment dat je geld centraal stelt, krijg je meer geld. Stel je geluk centraal? Dan creëer je meer geluk.”


De Vries is daarom ook erg enthousiast over het idee van bloggende verpleger Tommie Niessen, die voorstelde om naast de Melding Incident Cliënt (MIC) de ‘Melding Geluksmoment Cliënt’ op te nemen in de zorg. “Het is een mooi voorbeeld van een andere manier van denken. Tommie neemt de ‘MIC’ als uitgangspunt en maakt er iets positiefs van.”


Meer visie, meer lef


‘Kwaliteit van leven’ is een breed begrip, waaraan niet alleen zorgverleners maar ook producenten van zorgtechnologie zouden moeten bijdragen. Volgens De Vries is er grote behoefte aan producten die aansluiten op het primaire zorgproces. “Of het nu incontinentiemateriaal is of een zorgrobot: zorg dat het meer dan alleen een gadget is.”


“Innoveren is omdenken en de ruimte zien om iets anders te doen, iets nieuws.” Dat is hard nodig in alle lagen van de zorginnovatie, volgens de Vries. “De gezondheidszorg is conservatief. Het curriculum is traditioneel en gaat uit van het huidige paradigma. Ik ben heel kritisch richting de technologiebedrijven. Waar hun producten innovatief zijn, blijven de financieringsmogelijkheden achter. Als je overtuigd bent van de besparing die jouw technologie oplevert, waarom zou je dan niet creatief zijn met betalingsoplossingen?”


“We hebben meer visie nodig, meer lef en meer leiderschap”, vat Laurent de Vries samen. “Hoe kun je jouw product zo ontwikkelen dat je de content - of zelfs de hardware - kunt aanpassen op de gebruiker?” Het belangrijkste advies dat De Vries ontwikkelaars kan geven, is dat one fits all niet bestaat in zorgtechnologie. “De zorg verandert, de samenstelling van groepen verandert voortdurend en ondertussen doen zorgorganisaties hun best om daarin een eigen visie te vormen. Lever flexibel maatwerk dat kan worden afgestemd op de zorgorganisatie en de doelgroepen. Zo bereiken we samen ons doel: een betere kwaliteit van leven voor iedereen!”


bottom of page