top of page

Overweldigende steun voor missie Kracht van Innovatie

Kracht van Innovatie heeft tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek overweldigende steun ontvangen van organisaties die de missie van dagelijks 10 miljoen geluksmomenten in de zorg met behulp van warme technologie willen helpen realiseren. Een prachtige mix van tech bedrijven en zorginstellingen heeft zich aangemeld als partner. Voor Kracht van Innovatie een duidelijk signaal dat het nu echt tijd is om structurele aandacht voor geluksmomenten te verankeren in het beleid. De initiatiefnemers van het samenwerkingsverband en de nieuwe partners staken nog tijdens de openingsmanifestatie de koppen bij elkaar om te spreken hoe dit gezamenlijk te realiseren.


Onder leiding van sociaal activist en cabaretière Karin Bruers, formuleerden de betrokkenen drie succesfactoren om geluksmomenten op de kaart te krijgen. De conclusie: formuleer een duidelijke strategie, ga op zoek naar de drijfveren van de zorgmedewerkers en werk samen bij het ontwikkelen en implementeren van technologie.


Innoveren van binnenuit


‘Innoveren zonder duidelijke strategie leidt enkel tot losse projectjes en niet tot structurele verandering in de zorg’stelt Maartje van Boekholt (Kwartiermaker Innovatie, Reinaerde). Van Boekholt maakt zich sterk voor het stimuleren van het eigen innovatief vermogen van de zorgmedewerker zodat innovatie vanuit de medewerker zelf komt. Hiervoor is het van belang op zoek te gaan naar de drijfveren. Zo worden innovaties sneller omarmd en beter geborgd. Belangrijk, want er zijn al genoeg innovaties die liggen te verstoffen, benadrukt de kwartiermaker.


Samen ontwikkelen


Naast het activeren van de drijfveren van de zorgmedewerkers is ook de samenwerking in het ontwikkelingstraject cruciaal volgens Hester Le Riche, de bedenker van de Tovertafel en CEO Active Cues, de partij die Kracht van Innovatie startte. Le Riche benadrukt dat zinnige technologie enkel tot stand komt door te werken volgens een co-design methode. ‘Tech innovaties moet je samen met cliënten, bewoners hun familie en zorgmedewerkers ontwikkelen. Alleen zo kunnen we innovaties ontwikkelen die ook echt effect hebben én geluksmomenten realiseren.’


Heb geloof in dat het kan!


‘Het doet me zeer als ik bewoners uren aan tafel zie zitten en er gebeurt niets’, geeft Jan Slagter te kennen. De sociaal ondernemer en initiatiefnemer van zorginstelling Ben Oude Nijhuis ervaart dagelijks dat de inzet van technologie bijdraagt aan het creëren van geluksmomenten. ‘Het begint met het geloof in dat het kan, maar dan moeten we het ook wel samen doen!’ benadrukt Slagter. ‘Met toepassingen zoals Tovertafel kunnen we dagelijks geluksmomenten realiseren voor onze medewerkers en bewoners. Deze bewoners hebben misschien nog een paar jaar te leven, die moeten mooi zijn.’ Daarom is structurele aandacht voor geluksmomenten zo belangrijk. Daarom Kracht van Innovatie!

bottom of page