top of page

Privacystatement 'Kracht van Innovatie'

Deze website wordt beheerd door Active Cues.

Active Cues respecteert jouw privacy. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Met dit privacystatement willen wij jou duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij de informatie aan je verstrekken.

Wie is Active Cues?

 

Active Cues B.V., KvK-nummer: 62573764, is gevestigd aan Hamburgerstraat 28a, 3512 NS te Utrecht, Nederland. Active Cues creëert geluksmomenten in de zorg. Wij ontwikkelen spellen voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Want: volgens ons heeft iedereen het recht om te spelen!

 

Spelen kan positief bijdragen aan ieders gezondheid en kwaliteit van leven. Helaas is spelen voor veel mensen in onze samenleving niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor mensen die worden uitgedaagd door een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij willen spelen voor iedereen toegankelijk maken en op die manier zoveel mogelijk mensen op een leuke manier in beweging krijgen!
                    
Active Cues is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Campagne Privacystatement.

Wanneer is dit Campagne Privacystatement van toepassing?

 

Dit Campagne Privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Active Cues verwerkt voor de campagne: 'De kracht van innovatie'.

 

Jouw gegevens in vertrouwde handen

 

Wil je meedoen aan de campagne 'De kracht van innovatie'? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. We verwerken je gegevens voor jouw deelname aan de campagne. Zonder deze gegevens kan je niet meedoen aan de campagne. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens voor het versturen van marketing berichten, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

           
Voor individuen verwerkt Active Cues de volgende persoonsgegevens, als onderdeel van de campagne 'Kracht van Innovatie':

 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor alle communicatie met betrekking tot de campagne, bijvoorbeeld nieuwsbrieven. 

 

Voor bedrijven/instellingen/partners verwerkt Active Cues de volgende (persoons)gegevens, als onderdeel van de campagne 'De kracht van innovatie':

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bedrijf.

Deze gegevens worden gebruikt voor alle communicatie met betrekking tot de campagne, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, e-mailcontact en telefonisch contact, om contact te leggen voor het opstellen van een partnership rondom de campagne. 

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres om andere informatie te e-mailen zoals andere acties, nieuwe producten en informatie van Active Cues.

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics. Met die partij is een gebruikersovereenkomst afgesloten. Gegevens worden anoniem verwerkt omdat de optie 'gegevens delen' is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Active Cues bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
                            
Indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van andere informatie, bewaren wij je voor- en achternaam en e-mailadres zolang je deze informatie wilt ontvangen. Wil je de informatie niet meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig afmelden door op de afmeldlink onder de e-mails te klikken of een e-mail te sturen naar info@activecues.com.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Active Cues deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om onze verplichtingen van de campagne na te komen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Active Cues neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@activecues.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:
        

 • je gegevens op te vragen; 

 • je gegevens aan te passen; 

 • je gegevens te verwijderen;

 • bezwaar tegen de verwerking te maken;

 • je gegevens over te dragen;

 • je toestemming in te trekken;

 • de verwerking van je gegevens tijdelijk te stoppen.

                            
Laat het ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten.
                            
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@activecues.com of naar:

Active Cues
t.a.v. afdeling Marketing
Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht
                            
Stuur bij je verzoek een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief of e-mail.

 

Taal

 

Dit Privacystatement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacystatement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Heb je een vraag, tip of klacht?

 

Stuur een e-mail naar ons via info@activecues.com. Je kunt ook een brief sturen naar:

Active Cues
t.a.v. afdeling Marketing
Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht

Komen wij er samen niet uit?

 

Dan kun je je klacht ook altijd voorleggen aan de Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

Naar homepage Kracht van Innovatie

bottom of page